After-sale Service
Your Position:Home - Service - After-sale Service

  HIZHEN

    
 • Headquarters & Manufacturing:
 • Addr: No.1501,Wuxing Road, Wuxing District, Huzhou, Zhejiang, China
 • Tel: +86 572 2291119/2093091
 • Website:www.hizhen.com
 • Email:info@hizhen.com

 • Hangzhou Office:
 • Addr: Room 702,Tower C, Huanglong Century Building,NO.1 Hangda Road, Hangzhou, Zhejiang,China
 • Tel:+86 571 61065375

 • Shenzhen Office:
 • Addr: Room 701,Weifeng Building, Qiaotou, Fuyong, Baoan, Shenzhen, China
 • Tel:+86 755 85253493